Åbningstider 

 Man - tors: 08.00 - 16.15

Fre: Efter aftale

Telefontider

Man - tors: 09.00 - 11.00

Datapolitik​

Klinik for fodterapi, Hvidovrevej 73A, st.th ("Klinikken") er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG

Bettina Kristensen, Nyholms Alle 6A, 1.mf.th, 2610, telefon 40950159, CVR.nr.: 20503203, 

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med dit samarbejde med Klinikken, eksempelvis som indlejer, har Klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

  • Navn, adresse,e-mailadresse og telefonnummer
  • Kontonummer (for indlejere)
  • Billeder og videoer (for indlejere)
  • Ansøgninger og CV (indlejere)

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af den legitime interesse, jfr. artikel .6 (1) (f) persondataforordningen, som Klinikken har i at behandle og opbevare persondata i forbindelse med samarbejdet.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Klinikken, medmindre anden brug følger af samarbejdets karakter.

Ved revision af Klinikken, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Klinikkens revisor. Derudover kan dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Klinikkens forsikringsselskab.

I forbindelse med oprettelse i Klinikkens IT-systemer, vil dine oplysninger blive videregivet til fodForm AIS (kliniksystem) , samt sygeforsikring Danmark

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Klinikken har registreret om dig. ønsker du det, udleverer Klinikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under vores samarbejde, gør indsigelser mod Klinikkens behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for Klinikkens samarbejde med dig, jfr. pkt. 2, vil Klinikken ikke længere kunne fortsætte samarbejdet og samarbejdet vil blive afsluttet iht. de indgåede samarbejdsaftaler.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Klinikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Klinikken, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Bettina Kristensen fod.bettina.k@godmaildk

5. DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysninger om indlejere slettes 5 år efter samarbejdet er ophørt. Billeder og videoer af indlejere slettes 1 måned efter samarbejdet er ophørt.

Personoplysninger om andre samarbejdspartnere, opbevares i 6 måneder efter samarbejdet er ophørt. 7. KLAGE Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dtdatatilsynetelk.

7. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk

Adresse

Klinik For Fodterapi  v/ Bettina Kristensen
Hvidovrevej 73A, st.th.
2650 Hvidovre

Kontakt

Tlf.:  36480159 / 28 25 01 59

​Telefontider

Man - torsdag: 09.00 - 11.00

​Åbningstider:

​Man - tors: 08.00 - 16.15

Fre: Kun efter aftale

Behandlinger udenfor de anførte åbningstider kan kun finde sted efter aftale med klinikkens behandlende fodterapeuter.

Særaftale om fx behandlingsstart efter kl. 17.30 og på lørdage tillægges kr. 150,- pr. behandling.